Porady dla zdrowia


Rak piersi - profilaktyka

Badanie piersi

Jak podają statystyki, każdego roku w Polsce na raka piersi umiera ok. 5 tysięcy kobiet. Podstawowy krok do zmniejszenia tej przerażającej liczby to przede wszystkim regularne poddawanie się stosownym badaniom. Niewątpliwie warto zapoznać się z programami profilaktyki, finansowanymi m.in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zapobieganie chorobie nowotworowej

 Według danych Ministerstwa Zdrowia, nowotwory to pierwsza przyczyna zgonów wśród pań poniżej 65 lat roku życia, zaś rak piersi wśród kobiet w wieku 40-55 lat. Rocznie w Polsce notuje się ok. 10 tysięcy nowych zachorowań na raka piersi. Jednak rzeczywisty odsetek chorych nie jest znany, gdyż wiele pań nie przeprowadza tak ważnych cyklicznych badań mammograficznych. Pamiętajmy tymczasem, że wczesne wykrycie choroby znacznie zwiększa szansę na jej całkowite wyleczenie. Przypomnijmy też - niektóre grupy kobiet są szczególnie narażone na ryzyko zachorowania.

 Jak wyjaśnia lek. med. Krzysztof Kozbur z Centrum Medycyny Profilaktycznej w Krakowie, w tak zwanej grupie ryzyka znajdują się panie pochodzące z rodzin, w których rak już występował, ponadto kobiety które nigdy nie rodziły, które wcześnie zaczęły miesiączkować i późno zakończyły cykl miesiączkowy, lub też panie które chorowały na zwyrodnienie gruczołu piersiowego. W tym miejscu należy wyraźnie podkreślić - regularne poddawanie się badaniom daje im wszystkim szansę na wczesne wykrycie potencjalnych zmian nowotworowych. Dziś nikogo nie trzeba przekonywać, jak ważny jest program wczesnego wykrywania nowotworów. Państwo wychodzi naprzeciw tej potrzebie i organizowane są specjalne programy finansowania badań. Przykładowo, w Krakowie można skorzystać z dwóch z nich - finansowanego przez Urząd Miasta oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

 Program profilaktyki w walce z rakiem piersi finansowany przez Urząd Miasta Krakowa jest adresowany do mieszkanek Krakowa w wieku 40 lat, które przez ostatni rok nie miały wykonywanej mammografii. Oprócz przeprowadzenia niezbędnych badań, program ten obejmuje też naukę samokontroli, którą każda kobieta powinna wykonywać raz w miesiącu.

 Program Narodowego Funduszu Zdrowia adresowany jest do kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie korzystały z badania mammograficznego bądź też dostały pisemne wskazanie do jego powtórzenia po upływie roku. Badanie mammograficzne jest bezpłatne, zaś czas oczekiwania na wyniki wynosi 15 dni roboczych od daty jego wykonania. W przypadku, gdy niezbędne są badania dodatkowe, pacjentka zostaje skierowana do etapu pogłębionej diagnostyki i poinstruowana, gdzie powinna się zgłosić aby uzyskać dalszą pomoc.

 Jak podkreśla lek. med. Krzysztof Kozbur z krakowskiego CMP, w którym realizowane są oba programy, wśród grupy kobiet między 50 a 69 rokiem życia, które miały wykonywaną mammografię co rok lub co 2 lata, odnotowane zostało obniżenie umieralności o 25-30 procent.

 Podkreślmy, że choć 90 procent wszystkich zmian piersi stanowią procesy nienowotworowe, to jednak niewątpliwie każdy niepokojący objaw powinien zostać zbadany przez specjalistę. Wczesne wykrycie raka piersi w ogromnym stopniu zwiększa szanse na całkowite wyleczenie. Wszyscy wiemy jak ważna jest troska o zdrowie, często bardzo wiele zależy od nas samych - warto, by pamiętała o tym każda kobieta.


żródło
Katarzyna Witek, Benhauer
Katarzyna.witek@benhauer.pl
Tel. 12 376 42 85


Zobacz też poradnik dla mam oczekujacych na dziecko:

PolecamyFAQ Forum dyskusyjnego

Dyskusja na temat:Szukaj u nas

Kontakt

W sprawach publikacji lub reklamy

Email:

Disclaimer

Nasze artykuły chronione sa prawami autorskimi.