Porady dla zdrowia


Zatrucie grzybami

zatrucie muchomorem

Wiklinowy koszyk i ciepłe ubranie to nie jedyne atrybuty grzybiarza. Najważniejsza jest wiedza na temat zbieranych gatunków oraz tego, jak postępować, jeśli mimo zachowania należytej ostrożności dojdzie do zatrucia niejadalnym grzybem!

Co roku lekarze i inspektorzy sanitarni ostrzegają, aby nie zbierać i spożywać grzybów, których pochodzenia nie jesteśmy pewni. Niestety, pomimo licznych ostrzeżeń, dane publikowane przez Państwową Inspekcje Sanitarną nie napawają optymizmem.

W 2011 roku odnotowano 32 przypadki zatruć grzybami (w 2010 roku - 80 przypadków). Najczęstszą przyczyną było spożycie muchomora sromotnikowego (aż 43 osoby w roku 2010). Muchomor sromotnikowy ma w sobie aż 11 trucizn - mogą one być przyczyną uszkodzenia mięśnia sercowego, wątroby, nerek, śledziony, a w najgorszym przypadku - spowodować śmierć. Do niezwykle groźnych dla zdrowia i życia należą też muchomor czerwony oraz piestrzenica kasztanowa, która uszkadza wątrobę i nerki.

Zjedzenie muchomora sromotnikowego już we wstępnej fazie zatrucia daje silne objawy żołądkowo-jelitowe. Jednak pamiętajmy, iż mogą one czasowo ustąpić, usypiając czujność a tym samym opóźniając reakcję zatrutych osób.

Przy zatruciu - sonda żołądkowa

Jeżeli po spożyciu grzybów pojawią się niepokojące objawy, zwłaszcza - biegunka nudności, podwyższona temperatura; połączone z uczuciem lęku, szumem w uszach i silnym pobudzeniem - trzeba działać szybko! Pierwszy krok to opróżnienie treści żołądka przy pomocy jednorazowej sondy żołądkowej, następnie zaś - telefon na pogotowie ratunkowe (numery 999 oraz 112).

Sonda żołądkowa dostępna jest w sklepach medycznych, kosztuje ok. 30 zł i ma formę gumowej rurki.
BARDZO WAŻNE: Usuniętej treści żołądka nie należy wyrzucać, lecz zabezpieczyć i przekazać do badań w celu ustalenia źródła zatrucia.Porozmawiaj o zdrowiu:

Polecamy

Szukaj u nas

Kontakt

W sprawach publikacji lub reklamy

Email:

Disclaimer

Nasze artykuły chronione sa prawami autorskimi.