Porady dla zdrowia

FAQ Forum dyskusyjnegoPolecamy


Zatrucie grzybami

zatrucie muchomorem


 Wiklinowy koszyk i ciepłe ubranie to nie jedyne atrybuty grzybiarza. Najważniejsza jest wiedza na temat zbieranych gatunków oraz tego, jak postępować, jeśli mimo zachowania należytej ostrożności dojdzie do zatrucia niejadalnym grzybem!Co roku lekarze i inspektorzy sanitarni ostrzegają, aby nie zbierać i spożywać grzybów, których pochodzenia nie jesteśmy pewni. Niestety, pomimo licznych ostrzeżeń, dane publikowane przez Państwową Inspekcje Sanitarną nie napawają optymizmem.

W 2011 roku odnotowano 32 przypadki zatruć grzybami (w 2010 roku - 80 przypadków). Najczęstszą przyczyną było spożycie muchomora sromotnikowego (aż 43 osoby w roku 2010). Muchomor sromotnikowy ma w sobie aż 11 trucizn - mogą one być przyczyną uszkodzenia mięśnia sercowego, wątroby, nerek, śledziony, a w najgorszym przypadku - spowodować śmierć. Do niezwykle groźnych dla zdrowia i życia należą też muchomor czerwony oraz piestrzenica kasztanowa, która uszkadza wątrobę i nerki.

Zjedzenie muchomora sromotnikowego już we wstępnej fazie zatrucia daje silne objawy żołądkowo-jelitowe. Jednak pamiętajmy, iż mogą one czasowo ustąpić, usypiając czujność a tym samym opóźniając reakcję zatrutych osób.


Przy zatruciu - sonda żołądkowa

Jeżeli po spożyciu grzybów pojawią się niepokojące objawy, zwłaszcza - biegunka nudności, podwyższona temperatura; połączone z uczuciem lęku, szumem w uszach i silnym pobudzeniem - trzeba działać szybko! Pierwszy krok to opróżnienie treści żołądka przy pomocy jednorazowej sondy żołądkowej, następnie zaś - telefon na pogotowie ratunkowe (numery 999 oraz 112).

Sonda żołądkowa dostępna jest w sklepach medycznych, kosztuje ok. 30 zł i ma formę gumowej rurki.
BARDZO WAŻNE: Usuniętej treści żołądka nie należy wyrzucać, lecz zabezpieczyć i przekazać do badań w celu ustalenia źródła zatrucia.